OO SRZ Poltár

Sample Headline

Oznam 1

Rybárske preteky v love kapra na VN Uhorské 04.05.2024

 1. Registrácia súťažiacich od 06.00 hod. do 07.00 hod.

2. Začiatok pretekov o 07.00 hod.

3. Koniec pretekov o 12.00 hod. - začiatok a koniec bude oznámený zvukovým signálom.

4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien o 13.00 hod.

5. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MSO SRZ Lučenec s platným povolením na rybolov na rok 2024. Hostia z iných organizácií len pozvaní štatutárnymi zástupcami organizácie.

6. Chytanie je povolené len počas pretekov - chytá sa na dve udice.

7. Súťažiaci si môže z úlovku ponechať 1 kapra, ostatné ryby sa púšťaj. Do súťaže sa počíta iba kapor.

8.Výmena usádkovaných rýb sa zakazuje !

9. Akákoľvek zmena stanovišť je zakázaná. Preteká sa jednotlivo. Úlovky si navzájom vymieňať alebo spolčovať je zakázané Nedodržanie týchto podmienok bude považované za dôvod na diskvalifikáciu zo súťaže.

10. Stanovištné číslo je každý súťažiaci po skončení pretekov povinný priniesť k organizačnému štábu.

11. Štartovné na osobu je 5 eur / deti do 15 rokov 2 eurá /.

12. Chytá sa na všetky nástrahy. Zákaz lovu s použitím živej, alebo mŕtvej rybky. Lov vláčením a lov bez podberáka sa zakazuje. Povinná je podložka pod ryby!

13. Do súťaže sa počíta len kapor dosahujúci lovnú mieru a to 1 cm = 1 bod.

14. Vyhodnocujú sa dve kategórie a to do 15 rokov a nad 15 rokov.

15. Počet súťažiacich je limitovaný počtom pripravených stanovišť.

Prípadné riziko znášajú účastníci preteku.

Ondrej Földi riaditeľ pretekov

Oznam 2

Termíny pretekov v love kapra.

04.05.2024 - VN Uhorské / začiatok o 07.00 hod. /

11.05.2024 - VN Ľadovo

18.05.2024 - VN Veľké Dravce

25.05.2024 - Veľká nad Ipľom / sumček americký /

Oznam 3

Čistenie Ipľa medzi Brezničkou a Kalinovom

Popis obrázka