Zarybnenie zubáčom VN Uhorské apríl 2021

Dňa 18.4.2021 bolo na VN Uhorské zarybnené zubáčom o váhe 50kg .

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Zmena spôsobu výdaja náležitostí kvoli Covid 19 od 8.2.2021

Kvôli súčasným opatreniam voči Covid 19 je od dnes 8.2.2021 do odvolania výdaj rybárskych náležitostí do odvolania možný len po telefonickom dohovore .

O všetkých zmenách budeme priebežne informovať .

Výdaj bude riešený nasledovne :

  • po telefonickom dohovore s p.Machyňákom
  • Možné je zaplatiť povolenku aj na účet MSO Lučenec č.ú. SK 47 0900 0000 0000 5932 8625 VS 2021 KS 0558 po zaplatení odporúčame zavolať pre kontrolu platby a dohodnúť sa na spôsobe doručenia povolenia
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa možete obrátiť na p.Machyňáka na t.č.0910 989 861

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Predbežný plán výdaja rybárských náležitostí na rok 2021

Predbežný plán výdaja rybárských náležitostí
                                              Rok2021
Januárlen     27.od 14.oo.hod. – 16.oo. hod.
Február       10.      17.      24.od 14.oo.hod.- 15.oo. hod.
Marec  3.   10.    1.7   24.  31.  od 14.oo.hod. – 16.oo. hod.
Apríl         7.    14.     21.od 14.oo.hod. – 16.oo. hod.
MájRyb.preteky VN Uhorské od 9.oo.h do 11.3oh.
Jún-Júl                     Po telefonickom dohovore

Predaj a výdaj povolení na rybolov rok 2021  sa bude konať v  kancelárii Obo SRZ Poltár,  Slovglass Poltár.(Skláreň)

Tento termín platí ak nepríde k ďalším zákazom

v súvislosti so šírením nákazy Covid -19!!

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Výdaj a odovzdanie náležitostí v roku 2021

Keďže opatrenia proti Covid -19 nedovoľujú vydávať rybárske náležitosti v obvyklých termínoch ,výdaj bude riešený nasledovne :

  • po telefonickom dohovore s p.Machyňákom
  • alebo prevodom na účet MSO Lučenec č.ú. SK 47 0900 0000 0000 5932 8625 VS 2021
  • KS 0558
  • po zaplatení odporúčame zavolať pre kontrolu platby a dohodnúť sa na spôsobe doručenia povolenia
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa možete obrátiť na p.Machyňáka na t.č.0910 989 861

Odovzdanie rybárskych náležitostí za rok 2020

Odovzdať prehľad o úlovkoch je stále potrebné do 15.1.2021, tu sa oproti minulému roku nič nezmenilo .

Spôsoby sú nasledovné :

  • osobne vhodením prehľadu o úlovkoch do schránky OO SRZ Poltár /schránka je oproti bankomatu VÚB na zadnej strane tabule oznamov SRZ Poltár/ Schránka nie je v novej kancelárií OO SRZ !!!
  • poštou na adresu František Machyňák ,Fučíkova 612/3 Poltár 987 01

V prípade akýchkoľvek otázok sa možete obrátiť na p.Machyňáka na t.č.0910 989 861

Ďakujeme za pochopenie ..

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Nová kancelária OO SRZ Poltár od 1.1.2021

Oznamujeme členom že kancelária OO SRZ Poltár bude prestahovaná na novú adresu

Nová kancelária bude v administratívnej budove Slovglass od 1.1.2021 na prvom poschodí vedľa jedálne

Všetky informácie budú na vrátnici Slovglass .

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Stanovisko Rady SRZ December 2020

Stanovisko Rady SRZ k zakázu vychádzania a predaju povolení :

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania. Ak je to vo Vašich možnostiach, vrátenie povolení sa môže uskutočniť iným spôsobom napr. „na diaľku“ (vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 poštou na OZ SRZ, do schránky a pod. Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou a pod.

Týmto je nám ľúto ale tento rok nie je možné uskutočniť predaj povolení ako po iné roky . Týmto tento termín rušíme a hneď ako to bude možné zverejníme nový a rybárske povolenia Vám vydáme. Nové termíny výdaja budú zverejnené na webe a FB

Výbor MsO Poltár

Publikované v Novinky | Vložiť komentár