Kontakty na MsO a jednotlivé OO


Adresa organizácie:
Rybársky dom, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec,
srz.lc@stonline.sk
Predseda:
JUDr. Ľubomír Víťaz – telefón 0908 113 379
Tajomník:
Ing. Jaroslav Viktorín – telefón 0905 840 094
Hlavný hospodár:
Daniel Španielka – 0908 905  580
Podpredseda MsO a Predseda OO Lovinobaňa:
Juraj Ufrla – Komenského 22, telefón 0908 913 257
Predseda OO Lučenec:
Zoltán Miklóš– telefon 0917 708 723

Predseda OO Fiľakovo:
Vojtech Szabó – telefón 0905 265 895
Predseda OO Poltár:
Štefan Šenkár telefón 0908 948 586
Predseda OO Lovinobaňa:
Juraj Ufrla – Komenského 22, Lovinobaňa, telefón 0908 913 257