Nová kancelária OO SRZ Poltár od 1.1.2021

Oznamujeme členom že kancelária OO SRZ Poltár bude prestahovaná na novú adresu

Nová kancelária bude v administratívnej budove Slovglass od 1.1.2021 na prvom poschodí vedľa jedálne

Všetky informácie budú na vrátnici Slovglass .

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Stanovisko Rady SRZ December 2020

Stanovisko Rady SRZ k zakázu vychádzania a predaju povolení :

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania. Ak je to vo Vašich možnostiach, vrátenie povolení sa môže uskutočniť iným spôsobom napr. „na diaľku“ (vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 poštou na OZ SRZ, do schránky a pod. Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou a pod.

Týmto je nám ľúto ale tento rok nie je možné uskutočniť predaj povolení ako po iné roky . Týmto tento termín rušíme a hneď ako to bude možné zverejníme nový a rybárske povolenia Vám vydáme. Nové termíny výdaja budú zverejnené na webe a FB

Výbor MsO Poltár

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Zarybnenie , zákaz lovu Uhorské a Kúpna baňa v roku 2020

Zákaz lovu kapra na vodnej nádrži UHORSKÉ a KÚPNA BAŇA od 6.12.2020 do 31.12.2020.Lov povolený od 1.1.2021

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Zarybnenie – Pstruh Potočný Ipeľ č.7 a Poltarica Pstruh rýchlený

Dňa 19.5.2020 bol nasadený v revíri Ipeľ č.7 3 -1280 -4-1 pstruh potočný v počte 4000 kusov .

ďalej bol nasadený pstuh potočný – rýchlený , Poltarica v počte 2000 kusov .

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Výplata náležitostí prevodom

Pripomíname členom OO SRZ Poltár možnosť vyplatenia rybárskych náležitostí formou prevodu na účet MsO SRZ Lučenec,ktorý dostali spolu z inkasom. Číslo účtu je

č.ú. 59328625/0900, VS 2020, KS 0558.

Po overení platby vám budú všetky náležitosti zaslané poštou .

V prípade akýchkoľvek otázok sa možete obrátiť na p.Machynáka na t.č.0910 989 861

Ďakujeme za pochopenie .

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Halászlé na Silvestra 2019

Publikované v Novinky | Vložiť komentár