Plán Brigád na rok 2020

Plán brigádnickej činnosti ObO Poltár rok 2020.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu / 8.hodín/ má každý člen ObO Poltár,okrem: a/.mládež do 18 rokov a ženy
b/. členovia po dovršení 62 rokov
c/. invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP
Tieto skupiny sa z vlastnej iniciatívy môžu brigád zúčastniť.

Termíny konania brigád:

18.Apríl 2020: VN Uhorské – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách
Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu Zodpovedný: Výbor ObO Poltár
8.Máj 2020: VN Uhorské – začiatok 15.oo.h – príprava rybárskych pretekov
Príprava na rybárske preteky Zodpovedný: Výbor ObO Poltár
25.Apríl 2020 Kúpna baňa – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách
Úprava prístupovej cesty, čistenie okolia,odvoz odpadu Zodpovedný: Výbor ObO Poltár
3.Október.2020: Kúpna baňa – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách
Príprava revíru na zarybnenie, odvoz odpadu Zodpovedný: Výbor Obo Poltár
10.Október 2020,: VN Uhorské – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách
Príprava revíru na zarybnenie, odvoz smetí Zodpovedný: Výbor ObO Poltár
December 2020: individuálne pri zamrznutí vodných plôch- sekanie otvorov ľade. Zodpovedný : Výbor ObO Poltár

Doniesť so sebou náradie: lopata, hrable ,sekera, motyka a pod.
Individuálne brigády : vopred nahlásiť členom výboru.
Je potrebné doniesť členský preukaz, kde sa vyznačí účasť na brigáde!
Sankcie z neplnenia brigádnickej povinnosti sú uvedené v inkase pre rok 2020,
ktoré bolo zaslané na Vašu adresu poštou!

Tento plán brigád bol vypracovaný na základe Smerníc a Stanov SRZ a schválený na zasadnutí výboru ObO Poltár dňa 15.11.2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *