Ipeľ č. 6 3-127-1-1 87,6 km

87,6 km , čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pri obci Kalonda po sútok Banského
potoka z Ipľom v obci Breznička , vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku po stavadlo v obci
Tomášovce ,Tuhársky potok od sútoku z Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič
potok Suchá a potok Belina bez VN – Bukovinka .
Súčasťou je aj potok Štavica .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *