Ipeľ č.7 3-1280-4-1 50,4 km

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s banským potokom v obci Breznička po priehradné teleso nad obcou Málinec a prítoky Poltarica  , Uhorštiansky potok a Ozdínsky potok zatienenie 80% /vŕba, jelša/. Stavadlo v obci Málinec, Rovňany, výška brehov 0,5.-1m, 15% regulovaný. V lete málo vodnatý. Prietok vylepšovaný z VN Málinec, Tíšiny sa striedajú s prúdmi, dno – piesok, štrk. Výskyt plosky, mihule. Zdroje znečistenia sú: ČOV, mestské a obecné vyústenie kanálov, Sklárne Poltár a Málinec. Tok je z rybárskeho hľadiska atraktívny. Lovia sa najmä: pstruh potočný, zriedkavo lipeň. Sprievodnou rybou je jalec a ostriež.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *