Výročná členská schôdza 2021

Pozvánka na VČS Obo SRZ Poltár, konanú dňa: 4.júla 2021
V  budove Kultúrneho domu v Obci Breznička.
Začiatok 9.oo.hod.

Program:


1.Zahájenie
2.Voľba pracovného predsedníctva
3.Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4.Správa o činnosti výboru za rok 2020, plán práce a plán hlavných úloh na rok 2021
5.Správa o finančnom hospodárení MsO SRZ Lučenec za rok 2020
6.Správa o úlovkoch, plán zarybnenia na rok 2021
7.Odmenenie jubilantov a najlepších brigádnikov
8.Diskusia
9.Návrh delegátov na Mestskú konferenciu
10.Správa mandátovej komisie- návrh na uznesenie

  1. Záver

Výbor Obo SRZ Poltár

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *