Zarybnenie revírov MsO Lučenec , ObO Poltár

Zarybnenie v roku 2019 – vody kaprové

KAPROVÉ-2019.pdf

Zarybnenie v roku 2019 – vody pstruhové

PSTRUHOVÉ-2019.pdf